За да бъдете спокойни

Всичките ни програми имат за цел да предлагат изключително безопасна, забавна, емоционална и творческа среда за всички деца. От всяко дете се очаква да спазва определените правила на поведение с цел да се поддържа положително социално взаимодействие между всички участници.

Код на поведение

От всяко дете се очаква да демонстрира добро поведение и добро отношение към себе си и другите.

Прилично участие и поведение се очаква от всяко дете и включва следните правила:

1. Да бъде учтиво и да използва добри обноски с другите деца и към персонала през цялото време.

2. Да използва само добри думи - неприлични думи, заплашителен език или повишаване на тон няма да бъде допускано.

3. Физически агресивни деца, удряне, блъскане, бутане няма да бъдат допускани.

4. Уважение към персонала.

5. Да демонстрират добро спортсменско поведение.

6. Да бъде честно към себе си и другите.

7. Да не носи предмети и вещи, които могат да бъдат опасни и да наранят другите.

8. Да стои с групата и отговорника.

Последствия:

Лошото поведение към персонала или към другите деца ще бъде наказвано по следният начин:

1. Първо предупреждение - устна забележка от ръководителя към детето.

2. Второ предупреждение - разговор с родителя.

3. Трето предупреждение - отстраняване от заниманията до взимането му от родителя и отстраняване за 1 ден от лагера.

4. Всяко следващо предупреждение води до отстраняване от лагера.

Нулева толерантност - изключване от програмата (лагера) при следното поведение:

1. Агресивно поведение спрямо другите деца и физически контакт.

2. Кражба или рушене на имущество.